Adinvest Facebook Social widget area

Košarica

Okoljska odgovornost

Podjetje KAMARETA COMMERCE d.o.o. po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv 2012/19/EU in 2006/66/EC, »Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur.l. RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18) izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo podjetja TRIGANA d.o.o.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Romantic Espreso image ALT - smetnjak1

Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke in da je bila dana v promet po 13. avgustu 2005. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali aparat lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu podobnega izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ločeno zbiranje in reciklaža OEEO preprečujeta negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogočata predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan, prihranek energije in naravnih virov.

V kolikor je izdelek, ki ga želite zavreči še delujoč, ga oddajte v enem izmed centrov ponovne uporabe. S tem mu boste podaljšali življensko dobo in preprečili, da bi predčasno končal med odpadki.

Podrobnejše informacije

Romantic Espreso image ALT - ozaveščen

Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih aparatov, naprav, baterij, akumulatorjev in ostalih odpadkov.

Na spletni strani je na voljo seznam zbirnih centrov komunalnih podjetij ter informacije o centrih ponovne uporabe, kjer lahko oddate še delujoče naprave in aparate.

Obveznost razširjene odgovornosti za odpadno embalažo izpolnjujemo z družbo DINOS d.o.o., po pogodbi 1901-ZAV/2021